Skydda dig mot Coronaviruset såhär

Coronaviruset

Coronaviruset (COVID-19) är en infektionssjukdom som orsakas av ett nytt virus som inte har upptäckts hos människan tidigare.
Sjukdomen drabbar luftvägarna (precis som influensa) och ger symptom som hosta, feber och även andningssvårigheter i svårare fall. Du kan skydda dig genom att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet och undvika närkontakt (1 meters avstånd) med sjuka personer.

Läs mer